Krby s krbovou vložkou

obložené, omítnuté, moderní a cihlové

Krby interiérové s vnitřní krbovou vložkou. Krb je označení pro speciální zařízení určené k udržování ohně v domě. Krb je většinou situován v centrální části domu, tak aby vytápěl pokud možno celý objekt. Tvořen je z pravidla z pálených cihel, ale může být konstruován i z jiných ohnivzdorných materiálů (např. z vhodných druhů kamene apod.). V dřívějších dobách se využíval krb jako zařízení pro vytápění domů (staveb), či jako místo pro vaření, ale dnes je možné se setkat i s čistě dekorativními krby, kde oheň je udržován přiváděným zemním plynem.

Krb je složen z několika částí, které dohromady tvoří celé vytápěcí zařízení.

  • Ohniště - místo kde je udržován oheň a kam se přikládá hořlavý materiál
  • Popeliště - místo je situováno pod krbem a padá tam odpadní materiál vzniklý hořením, jedná se o neshořelé části paliva tj. popel
  • Komín - zařízení, kterým jsou odváděny plynové spaliny vzniklé spalováním paliva.

V současnosti bývají do obytných prostor montovány přenosné obdoby krbů, která jsou známa pod označením krbová kamna.

Obložené krby

Omítnuté krby

Moderní krby

Cihlové krby