Pokojová kamna

Pokojová kachlová kamna

Dodávají Vašemu domovu velmi příjemnou atmosféru. Pokojová kamna se liší podle použití paliva a způsobu předání tepla. Jako palivo se nejčastěji používá dřevo, dřevěné brikety a zemní plyn a propanbutan. Tvar i barvu kamen můžeme přizpůsobit požadavkům zákazníka. Největší předností kachlových (akumulačních) kamen je jejich hospodárnost. Materiál kamen má vysokou schopnost akumulovat teplo a tím se tepelná setrvačnost pokojových kamen výrazně prodlužuje. Ve spojení s automatickou regulací pak stačí přikládat 1-2x denně. Kamna lze nechat bez dozoru i celý den. Vydávají příjemné, sálavé teplo. Kamna mohou být prostá, nákladnější nebo velmi luxusní. Jejich povrch může být omítnutý, cihlový, kachlový, kamenný nebo v kombinaci různých materiálů.

Materiálové požadavky kamen

Materiál použitý pro stavbu či výrobu kamen na tuhá paliva by měl být schopen rychlého ohřátí bez přílišné spotřeby tepla. Zároveň se pokojová i kuchyňská kamna na dřevo mají vyznačovat dobrou akumulačních schopností. Nadměrná povrchová teplota pokojových nebo kuchyňských kamen je nežádoucí nejen s ohledem na požární bezpečnost, ale rovněž hygienické požadavky a pohodu vnitřního prostředí. Mezi další požadavky kladená na pokojová i kuchyňská kamna umístěná v obytné místnosti náleží např. těsnost kamen včetně všech uzavíracích dvířek. Dalším požadavkem kladeným na kamna je zabezpečení přívodu čerstvého vzduchu do interiéru.

Rozměry kamen

V závislosti na objemu prostoru vytápěného kamny se mají pokojová nebo kuchyňská kamna na dřevo či jiná tuhá paliva vyznačovat dostatečně velkým povrchem a dostatečně dlouhou spalinovou cestou, která umožní předat teplo spalin do materiálu, ze kterého je tato cesta postavena. Stěny kachlových kamen, resp. jejich části nejvíce sdílející teplo, mají být svislé a orientovány co největší plochou do vytápěného prostoru. Důvodem těchto požadavků kladených na pokojová kamna je maximální využití množství tepla na ohřátí svislých ploch. Vodorovné plochy kamen s vyjímkou lavic k sezení se přiměřeně izolují, aby se zbytečně neohříval strop sálavým teplem.prostředí. Mezi další požadavky kladená na pokojová i kuchyňská kamna umístěná v obytné místnosti náleží např. těsnost kamen včetně všech uzavíracích dvířek. Dalším požadavkem kladeným na kamna je zabezpečení přívodu čerstvého vzduchu do interiéru.

Snadná čistitelnost pokojových kamen

Popel vybíráme 1x za 2-3týdny, což také přispívá ke komfortu obsluhy pokojových kamen. Pokojová kamna se velmi snadno čistí a každý si je sám velmi snadno vyčistí.