Otevřené krby

Interiérové krby- otevřené

Otevřeným krbem nazýváme krb, kde oheň není schovaný za sklem v krbové vložce, ale hoří přímo v topeništi. Plápolající oheň a zvuk praskajícího dřeva navozuje pocit tepla domova a bezpečí. Psychologové dokázali, že posezení u otevřeného ohně nejlepší relaxací pro psychiku člověka zatíženého uspěchanou dobou.